Financiële leasing

Financiële leasing is een financieringstechniek gebaseerd op een driehoeksverhouding tussen de leasingnemer (lessee), de leasinggever (lessor) en de leverancier, waarbij :

de leasingmaatschappij in opdracht van haar cliënt een object aankoopt bij een leverancier gekozen door de cliënt.

de leasingmaatschappij met haar cliënt een leasingcontract afsluit voor een bepaalde duurtijd tijdens de welke de cliënt het object gebruikt en maandelijkse leasevergoedingen aan de leasingmaatschappij betaalt.

gedurende het leasingcontract wordt de cliënt boekhoudkundig reeds als eigenaar van het object beschouwd. Dit betekent dat hij het goed activeert op zijn balans en afschrijft in zijn resultatenrekening volgens de wettelijk bepaalde termijnen.

op het eind van het contract kan de cliënt de volledige eigendom van het object verwerven door de aankoopoptie te lichten.

Om deze aankoopoptie
draait het nu allemaal. Indien :

• de aankoopoptie kleiner dan of gelijk is aan 15%

OF

• de aankoopoptie groter is dan 15% en ingedekt door een wederinkoopverklaring op naam van de cliënt zelf

dan heeft men te maken met een financiële leasing.