Renting

Financiële renting is een financieringstechniek gebaseerd op een driehoeksverhouding tussen de leasingnemer (lessee), de leasinggever (lessor) en de leverancier, waarbij :

De leasingmaatschappij (lessor) in opdracht van haar cliënt (de rentingnemer = huurder) een object aankoopt bij een leverancier gekozen door de cliënt.

De leasingmaatschappij met haar cliënt een rentingcontract afsluit voor een bepaalde duurtijd tijdens de welke de cliënt het object gebruikt en maandelijkse huurvergoedingen aan de leasingmaatschappij betaalt.

Gedurende het rentingcontract wordt de cliënt boekhoudkundig reeds als huurder van het object beschouwd. Dit betekent dat hij men het object niet in de balans terugvindt en dat de huurfacturen rechtstreeks in de resultatenrekening geboekt worden.

Op het eind van het contract kan de cliënt de volledige eigendom van het object verwerven door de aankoopoptie te lichten.

Om deze aankoopoptie draait het nu allemaal. Immers , indien deze aankoopoptie groter is dan 15 % (afhankelijk van het object ingedekt door een wederinkoopverklaring van een derde partij) dan heeft men te maken met een renting.

 

Operationele Renting

Omvat bovenop de financiering van een wagen, tevens anders services zoals verzekering, onderhoud en herstellingen,  banden, ...